Chcesz otrzymać naszą ofertę?

Aktualności
 • 14-10-2015r. Czas na outsourcing

  Outsourcing nie jest już jedynie metoda obniżania kosztów. Coraz częściej za decyzjami o wyborze outsourcingu stoi motywacja związana z zarządzaniem ryzykiem, optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa czy tez strategiczne decyzje co do organizacji firmy.

  Cechy outsourcingu
  Trudno wskazać na jeden wiodący element, który zdecydowanie najbardziej przyczyniałby się do wzrostu popularności tej branży. Należy raczej brać pod uwagę zespół czynników, które w świadomości klientów w różnym stopniu przyśpieszają podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług firmy zewnętrznej. Jednym z najważniejszych jest niewątpliwie dążenie do obniżenia kosztów (likwidacja własnych etatów, obniżenie kosztów technologicznych itp.). Z kolei uproszczenie własnej struktury wewnętrznej przyczynia się do poprawy zarządzania, jednocześnie zdejmując z kierownictwa obowiązek nadzorowania pracy działu i umożliwiając mu koncentrację na kwestiach strategicznych i rozwojowych,
  co zwykle prowadzi do wzrostu konkurencyjności firmy.

  Najważniejsze powody podejmowania przez managerów decyzji o przejściu na outsourcing to:
  • Redukcja i kontrola kosztów bezpośrednich
  • Koncentracja na działalności podstawowej
  • Dostęp do najlepszych i najnowszych rozwiązań
  • Brak zasobów wewnętrznych
  • Transfer ryzyka na usługodawcę
  • Poprawa cash flow

  Najłatwiej prześledzić rozwój rynku outsourcingu na przykładzie branży takiej, jak usługi księgowe. Wzrosło nie tylko zainteresowanie klientów usługami prowadzenia ksiąg handlowych, ale zmienił się także sposób podejścia do outsourcowania tej działalności. Samo prowadzenie ewidencji księgowej dla nowocześnie zarządzanej spółki to za mało. Należy zaoferować klientowi szereg innych korzyści i mieć świadomość, że dobrze zarządzane podmioty mają na tyle sprawne struktury wewnętrzne, że zbudowanie dla nich oferty dużo tańszej od rozwiązania tradycyjnego jest nierealne. Ale i nie zawsze oczekiwane. Rynek usług księgowych zmierza w kierunku wysoko wyspecjalizowanych usług, gdzie standardowy pakiet ewidencji księgowej i rozliczeń podatkowych rozbudowywany jest o analizy finansowe i operacyjne, nierzadko wymagające tworzenia niestandardowych rozwiązań w obszarze narzędzi IT i systemów finansowo-księgowych i zatrudniania pracowników o szerokich kompetencjach.

  Współpraca idealna
  Ciekawym zjawiskiem na rynku staje się stopniowa ewolucja modeli outsourcingowych. Dawniej klient przysyłał (a nawet przynosił) dokumenty do biur. Obecnie modele współpracy są różne - obsługa w biurze to standard. Ale nie ma problemu jeśli klient chce, aby księgowanie odbywało się w jego firmie na systemie informatycznym firmy zewnętrznej. Tak samo jak dostęp on-line do ksiąg czy też integracja modułów oprogramowania z modułami wykorzystywanymi przez klienta (np.: kasa, program magazynowy albo program do fakturowania). Usługi są w pełni konfigurowalne – można je dopasować do specyfiki każdej organizacji.

  Zewnętrzna księgowość
  Zlecenie usług księgowych na zewnątrz wynika często z potrzeby poprawy dostępu do informacji przez kadrę zarządzającą w firmie. Firma zewnętrzna, która zwykle korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych i dysponuje zespołem fachowców, dostarcza wymagane informacje zarządcze w ściśle określonych terminach, zgodnie ze zdefiniowanymi uprzednio wzorami. Jest to związane z kolejnym czynnikiem – dbałością o kompetencje. Klient nie zawsze może sobie pozwolić na ciągłe szkolenie własnego zespołu księgowego, tymczasem w sytuacji ciągłych zmian i nowelizacji przepisów podatkowo-księgowych jest to po prostu niezbędne. Wiarygodna firma, dla której usługa outsourcingu księgowego jest podstawową działalnością, nie ma wyboru – jeśli nie zapewni najwyższych kompetencji merytorycznych swoim pracownikom, nie utrzyma się na rynku.

  Współczesne formuły outsourcingu jako efekt doświadczeń i stopniowego rozwoju rynku w Polsce wprowadziły szereg podziałów na sektory, które znacznie różnią się od siebie zarówno parametrami zewnętrznymi, takimi jak cena i jakość usługi, jak również podejściem formalnym i organizacją usługi. Poszczególni oferenci różnicują również zakres świadczonych usług, w zależności od posiadanych zasobów oraz przyjętej w firmie strategii i port folio. Powoduje to oczywiste trudności, a nawet czasem nieporozumienia przy porównywaniu do siebie ofert. Z tego względu profesjonalnie działające firmy, decydujące się na uruchomienie outsourcingu księgowości, mają przed sobą niełatwe zadanie wyboru dostawcy z właściwego segmentu, który będzie potrafił dostosować się do specyfiki branży klienta i zrealizować dostawę usługi w formule odpowiadającej wymogom, jakie klient postawi. Na zainteresowanie usługami outsourcingowymi wpływa też niewątpliwie kwestia odpowiedzialności finansowej przed urzędem skarbowym. Zmieniające się przepisy zwiększają poczucie niepewności i ryzyka biznesowego. Oddając swoją księgowość na zewnątrz, firmy pozbywają się tego problemu. To firma zewnętrzna przejmuje odpowiedzialność za wykonywane czynności księgowe, a dysponując polisą OC, jest w stanie pokryć ewentualne kary i odsetki karne.

MARKI NALEŻĄCE DO IOS S.A.
Kliknij na logotyp aby przejść na www wybranej spółki
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS