Klienci

Przedstawiamy krótki opis kilku zrealizowanych przez nas projektów księgowych i doradczych.

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw transportu osobowego

W momencie przejęcia obsługi:

 • zatrudnienie ok. 200 osób + ponad 800 kierowców
 • kilkanoącie centrów zysku
 • wielopoziomowa analityka kosztów, skomplikowany system raportowania
 • Przejęcie obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało prejęcie części pracowników księgowości.

Osiągnięcia:

 • zmiana systemu księgowego
 • wyprowadzenie ksiąg rachunkowych z wieloletnich zaległości
 • wprowadzenie systemu raportowania zarządczego

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw cateringowych

W momencie przejęcia obsługi:

 • zatrudnienie wynosiło ponad 1000 osób,
 • struktura wielooddziałowa (w każdym oddziale magazyn towarów i zespół księgowych),
 • wielopoziomowa analityka i kilkanaście centrów zysku
 • kilkadziesiąt tysięcy zapisów księgowych miesięcznie

Przejęcie obsługi trwało 9 miesięcy i obejmowało przejęcie części pracowników księgowości.

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie zatrudnienia w księgowości z 52 osób do 4
 • zmniejszenie kosztów księgowości o 60%
 • wdrożenie systemu raportowania zarządczego

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • Księgowość przejęta z innego biura rachunkowego
 • Wielopoziomowa analityka (7 poziomów)
 • Skomplikowane raportowanie finansowe (m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego) oraz zarządcze (54 raporty)
 • Przejęcie obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało opracowanie dodatkowej aplikacji do wprowadzania danych analitycznych

Obsługa księgowa spółek zależnych jednego z największych polskich deweloperów

 • Przejęcie obsługi księgowej 10 spółek celowych w 4 miastach  
 • Księgowanie kontraktów długoterminowych wg MSR
 • Rozbudowana sprawozdawczość, w tym pakiety konsolidacyjne na potrzeby spółki – matki notowanej na GPW
 • Przejęcie ksiąg nastąpiło zarówno od innych biur rachunkowych, jak i w wyniku likwidacji księgowości wewnętrznej

Doradztwo dla Grupy Kapitałowej w przemyśle ciężkim

 • Wykonaliśmy analizę efektywności 7 spółek Grupy Kapitałowej
 • Działy objęte badaniem – transport, ochrona, księgowość, finanse, kadry i płace, administracja, biuro zarządu, sprzedaż, marketing

Co zawierał raport końcowy ?

 • Policzyliśmy precyzyjnie koszty wszystkich działów
 • Porównaliśmy je do benchmarków rynkowych
 • Zweryfikowaliśmy zakresy obowiązków pracowników
 • Zdiagnozowaliśmy procesy powielane i procesy nie wykonywane
 • Wyliczyliśmy optymalny poziom zatrudnienia i kosztów
 • Zaproponowaliśmy program restrukturyzacji obejmujący zmiany organizacyjne, procesowe, kadrowe oraz zmiany w stosowanych narzędziach IT
 • Zaproponowaliśmy usługę wdrożenia tego programu

Doradztwo dla inwestora w branży przemysłowej

 • Na zlecenie jednego z najbogatszych Polaków badaliśmy 4 spółki przemysłowe będące celem przejęcia
 • Przeprowadziliśmy pełny due diligence (w tym analizę stanu prawnego aktywów trwałych, wartości niematerialnych, umów z kontrahentami i pracownikami)
 • Sporządziliśmy wycenę wszystkich badanych przedsiębiorstw
 • Wszystkie raporty zawierały negatywne rekomendacje co do zakupu badanych firm

Doradztwo dla inwestorów w branży biotechnologicznej

 • Na zlecenie grupy polskich inwestorów badaliśmy spółkę biotechnologiczną z siedzibą w Kanadzie, pracującą nad lekiem na raka
 • Celem badania była weryfikacja firmy przed planowanym podniesieniem kapitału

Zapewniliśmy:

 • ekspercki zespół konsultantów
 • krótki termin realizacji projektu
 • koszt badania kilkukrotnie niższy niż w przypadku kanadyjskich firm konsultingowych