Kontakt

Warszawa

ul. Tagore'a 3, 02-017 Warszawa

(22) 242 85 11

Katowice

ul. Zabrska 14, 40-083 Katowice

(32) 445 08 00

Dane rejestrowe


FK Partner Sp. z o.o.  ul. Tragore'a 3, 02-647 Warszawa

KRS: 0000145606 | REGON: 356678634 | NIP: 676-22-31-149

Kapitał zakładowy: 100.000 PLN