Chcesz otrzymać naszą ofertę?

AUDYT ORGANIZACYJNY

Oferujemy

 • inwentaryzację i analizę efektywności istniejących rozwiązań technicznych i organizacyjnych
  w działach pomocniczych (księgowości, kadr i płac, IT, raportowania i kontrolingu, innych)
 • oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności
 • korektę struktury organizacyjnej i podziału zadań
 • opracowanie optymalnych procesów i procedur
 • wdrożenie wspierających rozwiązań informatycznych
 • szkolenie pracowników i pomiar efektywności


Korzyści naszych Klientów

 • uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji o wydajności pracy poszczególnych działów
  i możliwej skali redukcji kosztów
 • uzyskanie rekomendacji w obszarze zmian organizacyjnych i wzrostu efektywności
 • efektywne wdrożenie zmian zaakceptowanych przez Klienta
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS