Chcesz otrzymać naszą ofertę?

DOKUMENTACJA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Oferujemy

 • opracowanie Księgi Procedur Finansowych, m.in.:
  • procedura zaciągania zobowiązań
  • procedura dokonywania przelewów
  • procedura rozliczeń z klientami
  • procedura monitorowania należności
  • procedura sporządzania miesięcznej listy płac
 • opracowanie wzorcowej dokumentacji księgowej:
 • plan Kont i Polityka Rachunkowości
 • instrukcja Kosztowa
 • instrukcja Obiegu Dokumentów

Korzyści naszych Klientów

 • uzyskanie gotowych, spójnych procedur i dokumentacji księgowo - finansowej
 • zwiększenie efektywności w zakresie kontroli kosztów i zarządzania płynnością
 • redukcja ryzyka finansowego i prawnego
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS