Chcesz otrzymać naszą ofertę?

FINANCIAL DUE DILIGENCE

Oferujemy

 • analiza dokumentacji formalno - prawnej (umowy z dostawcami i podwykonawcami, umowy
  z klientami, umowy kredytowe z bankami, akty notarialne)
 • analiza sprawozdań finansowych na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej oraz opinii
  biegłych rewidentów
 • analiza wskaźnikowa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • analiza biznesplanu i prognoz finansowych
 • analiza ryzyk podatkowych
 • analiza dokumentacji księgowej, w tym adekwatności Planu Kont i Polityki Rachunkowości
 • analiza efektywności finansowej dokonanych i realizowanych inwestycji


Korzyści naszych Klientów

 • uzyskanie obiektywnej, wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej firmy
 • weryfikacja informacji i danych przekazanych przez firmę
 • analiza zagadnień wątpliwych i spornych
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS