Chcesz otrzymać naszą ofertę?

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Oferujemy

 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych programów naprawczych, w tym programów obniżania
  kosztów
 • restrukturyzację aktywów i źródeł ich finansowania
 • restrukturyzację zadłużenia
 • analizę i zaprojektowanie nowej struktury organizacyjnej wraz z zakresami działania poszczególnych
  komórek organizacyjnych
 • opracowanie wzorcowych procedur w zakresie:
  • nadzoru właścicielskiego
  • dokonywania zakupów
  • obiegu dokumentów
  • podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • optymalizację organizacyjną i kosztową relacji z dostawcami


Korzyści naszych Klientów

 • wykorzystanie zewnętrznego doradcy w trudnych procesach restrukturyzacyjnych
 • uzyskanie wymiernych efektów w zakresie rentowności i wydajności firmy
 • uzyskanie gotowych rozwiązań w obszarze organizacji i zarządzania firmą
Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS