Chcesz otrzymać naszą ofertę?

MONITORING NALEŻNOŚCI
  • bieżąca analiza stanu rozliczeń z klientami
  • weryfikacja zgodności stanu rozliczeń z ewidencją księgową
  • kontrola terminów płatności klientów poprzez telefoniczne i pisemne
    (w tym w drodze korespondencji elektronicznej) przypominanie
    klientom o terminie zapłaty lub jego przekroczeniu
  • precyzyjne dokumentowanie działań monitorujących pod kątem
    dalszej windykacji, w tym sądowej


Windykacja jest droga – lepiej zapobiegać niż leczyć.

Integrated Outsourcing Solutions S.A. Wszystkie Prawa Zastrzeżone.
Oprogramowanie: Black Wolf CMS Black Wolf CMS