Audyt organizacyjny

Audyt organizacyjny

Oferujemy

  • inwentaryzację i analizę efektywności istniejących rozwiązań technicznych i organizacyjnych w działach pomocniczych (księgowości, kadr i płac, IT, raportowania i kontrolingu, administracji, innych)
  • porównanie efektywności badanych działów z benchmarkami rynkowymi
  • oszacowanie możliwych do uzyskania oszczędności
  • korektę struktury organizacyjnej i podziału zadań
  • opracowanie optymalnych procesów i procedur

Korzyści naszych Klientów

  • uzyskanie obiektywnej i wiarygodnej informacji o wydajności pracy poszczególnych działów i możliwej skali redukcji kosztów
  • uzyskanie rekomendacji w obszarze zmian organizacyjnych i wzrostu efektywności
  • efektywne wdrożenie zmian zaakceptowanych przez Klienta