Aktualności

FK Partner na Skrzydłach Biznesu

4 grudnia 2013 r. odbyła się gala finałowa Skrzydeł Biznesu 2013 – rankingu firm organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna.

Skrzydła Biznesu to prestiżowy ranking firm z sektora MSP, w którym są one oceniane pod kątem dynamiki rozwoju, skuteczności w budowaniu swojej pozycji rynkowej i konsekwencji w poszukiwaniu nowych rozwiązań biznesowych.

Ogłoszeniu wyników rankingu towarzyszy cykl konferencji dla przedsiębiorców, podczas których udzielane są porady z zakresu pozyskiwania kapitału, zarządzania należnościami i wprowadzania innowacji.

W trakcie konferencji zorganizowanej z okazji gali finałowej Skrzydeł Biznesu 2013 dr Jacek Czeladko z firmy FK Partner wygłosił prelekcję na temat„Zarządzanie kosztami w firmie”. W ramach wystąpienia przedstawione zostały różne perspektywy spojrzenia na koszty firmy. Poruszone też zostały kwestie dostosowania poziomu kosztów do pozycji rynkowej firmy i aktualnej koniunktury, zagadnienie „uzmiennienia” kosztów stałych, korzyści z outsourcingu. Omówione także zostały podstawowe sposoby analizowania danych finansowych pod kątem wczesnego wykrywania zagrożeń dla firmy.