Wycena przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa

Oferujemy

  • analizę fundamentalną firmy (zapoznanie się z działalnością firmy i jej specyfiką, analiza otoczenia, analiza wyników finansowych)
  • dobór metod wyceny adekwatnych do rodzaju i strategii przedsiębiorstwa oraz celu transakcji (metody majątkowe, metody dochodowe, metody porównawcze, metody mieszane)
  • weryfikację danych źródłowych (pozycji bilansowych z księgami rachunkowymi, biznesplanu, prognoz finansowych)
  • sporządzenie wyceny
  • prezentację raportu z wyceny

Korzyści naszych Klientów

  • analiza pozycji rynkowej firmy oraz jej prognoz finansowych
  • uzyskanie obiektywnej, wiarygodnej informacji o szacunkowej wartości przedsiębiorstwa
  • wsparcie Klienta w procesie zakupu / sprzedaży firmy