Financial due diligence

Financial due diligence

Oferujemy

 • analizę dokumentacji formalno - prawnej (umowy z dostawcami i podwykonawcami, umowy
  z klientami, umowy kredytowe z bankami, akty notarialne)
 • analizę sprawozdań finansowych na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej oraz opinii biegłych rewidentów
 • analizę wskaźnikową sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa
 • analizę biznesplanu i prognoz finansowych
 • analizę ryzyk podatkowych
 • analizę dokumentacji księgowej, w tym adekwatności Planu Kont i Polityki Rachunkowości
 • analizę efektywności finansowej dokonanych i realizowanych inwestycji

Korzyści naszych Klientów

 • uzyskanie obiektywnej, wiarygodnej informacji o sytuacji finansowej firmy
 • weryfikacja informacji i danych przekazanych przez firmę
 • analiza zagadnień wątpliwych i spornych