Klienci

Przedstawiamy krótki opis kilku zrealizowanych przez nas projektów księgowych i doradczych.

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw transportu osobowego

W momencie przejęcia obsługi:

 • zatrudnienie ok. 200 osób + ponad 800 kierowców
 • kilkanaście centrów zysku
 • wielopoziomowa analityka kosztów, skomplikowany system raportowania
 • przejęcie obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało przejęcie części pracowników księgowości

Osiągnięcia:

 • zmiana systemu księgowego
 • wyprowadzenie ksiąg rachunkowych z wieloletnich zaległości
 • wprowadzenie systemu raportowania zarządczego

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw cateringowych

W momencie przejęcia obsługi:

 • zatrudnienie wynosiło ponad 1000 osób
 • struktura wielooddziałowa (w każdym oddziale magazyn towarów i zespół księgowych)
 • wielopoziomowa analityka i kilkanaście centrów zysku
 • kilkadziesiąt tysięcy zapisów księgowych miesięcznie
 • przejęcie obsługi trwało 9 miesięcy i obejmowało przejęcie części pracowników księgowości

Osiągnięcia:

 • zmniejszenie zatrudnienia w księgowości z 52 osób do 4
 • zmniejszenie kosztów księgowości o 60%
 • wdrożenie systemu raportowania zarządczego

Obsługa księgowa jednego z największych w Polsce Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • księgowość przejęta z innego biura rachunkowego
 • wielopoziomowa analityka (7 poziomów)
 • skomplikowane raportowanie finansowe (m.in. do Komisji Nadzoru Finansowego) oraz zarządcze (54 raporty)
 • przejęcie obsługi trwało 5 miesięcy i obejmowało opracowanie dodatkowej aplikacji do wprowadzania danych analitycznych

Obsługa księgowa spółek zależnych jednego z największych polskich deweloperów

 • przejęcie obsługi księgowej 10 spółek celowych w 4 miastach  
 • księgowanie kontraktów długoterminowych wg MSR
 • rozbudowana sprawozdawczość, w tym pakiety konsolidacyjne na potrzeby spółki – matki notowanej na GPW
 • przejęcie ksiąg nastąpiło zarówno od innych biur rachunkowych, jak i w wyniku likwidacji księgowości wewnętrznej

Doradztwo dla Grupy Kapitałowej w przemyśle ciężkim

 • wykonaliśmy analizę efektywności 7 spółek Grupy Kapitałowej
 • działy objęte badaniem – transport, ochrona, księgowość, finanse, kadry i płace, administracja, biuro zarządu, sprzedaż, marketing

Co zawierał raport końcowy ?

 • policzyliśmy precyzyjnie koszty wszystkich działów
 • porównaliśmy je do benchmarków rynkowych
 • zweryfikowaliśmy zakresy obowiązków pracowników
 • zdiagnozowaliśmy procesy powielane i procesy nie wykonywane
 • wyliczyliśmy optymalny poziom zatrudnienia i kosztów
 • zaproponowaliśmy program restrukturyzacji obejmujący zmiany organizacyjne, procesowe, kadrowe oraz zmiany w stosowanych narzędziach IT
 • zaproponowaliśmy usługę wdrożenia tego programu

Doradztwo dla inwestora w branży przemysłowej

 • na zlecenie jednego z najbogatszych Polaków badaliśmy 4 spółki przemysłowe będące celem przejęcia
 • przeprowadziliśmy pełny due diligence (w tym analizę stanu prawnego aktywów trwałych, wartości niematerialnych, umów z kontrahentami i pracownikami)
 • sporządziliśmy wycenę wszystkich badanych przedsiębiorstw
 • wszystkie raporty zawierały negatywne rekomendacje co do zakupu badanych firm

Doradztwo dla inwestorów w branży biotechnologicznej

 • na zlecenie grupy polskich inwestorów badaliśmy spółkę biotechnologiczną z siedzibą w Kanadzie, pracującą nad lekiem na raka
 • celem badania była weryfikacja firmy przed planowanym podniesieniem kapitału

Zapewniliśmy:

 • ekspercki zespół konsultantów
 • krótki termin realizacji projektu
 • koszt badania kilkukrotnie niższy niż w przypadku kanadyjskich firm konsultingowych