Monitoring należności

Monitoring należności

Oferujemy

  • bieżącą analizę stanu rozliczeń z klientami
  • weryfikację zgodności stanu rozliczeń z ewidencją księgową
  • kontrolę terminów płatności klientów poprzez telefoniczne i pisemne (w tym w drodze korespondencji elektronicznej) przypominanie klientom o terminie zapłaty lub jego przekroczeniu
  • precyzyjne dokumentowanie działań monitorujących pod kątem dalszej windykacji, w tym sądowej

Korzyści naszych Klientów

  • zwiększenie efektywności zarządzania należnościami
  • uniknięcie drogich i długotrwałych działań windykacyjnych
  • zachowanie dobrych relacji handlowych z kontrahentami